Kanoter vid Bollungen

Av , juli 31, 2017 10:58 f m

Nu har byalaget köpt in två begagnade kanoter.

De ligger vid Bollungen.

Vill du låna kanoterna?

För info och bokning, kontakta:

Maria Carlring

0702-74 39 78

maria.carlring@hotmail.com  

Svar om vägarna

Av , juli 8, 2017 12:14 e m

 

I våras skickade byalaget en skrivelse till Trafikverket om att vi vill ha bättre standard på våra grusvägar. Nu har svaret kommit och det lyder som följer….

”Vi på trafikverket får varje dag önskemål från allmänheten om beläggnings- och trafiksäkerhetsåtgärder m.m. och önskemålen är i princip i samtliga fall berättigade och välbehövliga. Trafikverket finansieras via statliga medel och den tilldelning som ges motsvarar på intet sätt behoven av åtgärder. Konkurrensen om dessa åtgärder är mycket stor och endast ett fåtal objekt kan åtgärdas varje år.

Beläggning av grusvägar ingår som en åtgärdsgrupp i Trafikverkets bärighetsplan. Ett riktvärde är att i första hand prioritera vägar som trafikeras av fler än 250 fordon per dygn och som är klassad som näringslivsväg. Väg 2128 samt 2131 uppfyller inte dessa kriterier och även om kriterierna skulle uppfyllas så kan vi inte garantera åtgärder.

Utöver ordinarie drift- och underhållsarbete har trafikverket, i dagsläget, inte för avsikt att genomföra beläggningsåtgärder på väg 2128 samt 2131. Trafikverket har tyvärr många liknande vägar i vårt statliga vägnät som vi bedömer har större behov och som vi företrädesvis bör försöka åtgärda. ”

 

.

Styrelsen

Av , juli 5, 2017 3:26 e m

På byalagets årsmöte, som hölls i mars, valdes det in flera nya i byalagets styrelse. Här kommer en presentation av vilka som är med.

Från vänster: Robert Olsson, Häljebyn. Katarina Appelgren, Årbol. Maria Carlring, Katteberg. Louise Karlsson, Sallebyn. Marie Karlsson, Årbol. Andres Fryklund, Torgärderud.

Med i styrelsen är också Pär Olénson, Bollerud och Andréas Johansson, Bollerud.

 

.

Panorama Theme by Themocracy