Styrelsen

Av , juni 29, 2010 6:08 e m

Ordförande

Susanne Borssén, Sallebyn

076-8533576

susanne.borssen@gmail.com

 

Sekreterare

Ulrika Hjälm, Södra Blekan

0733-142937

ulrika.hjelm@gmail.com

 

Kassör

Thomas Darberg. Västra Blekan

0734-244493

thda75@hotmail.com

 

Ledamöter 

Christel Thuresson. Katteberg

070-9666246

 

Nickas Hansson. Västra Bleken

070-5365654

 

Klara Sporrung, Bollungsnäs

073-074 81 88

klara.sporrong@gmail.com

 

Conny Karlsson. Sallebyn

070-7774320

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Valberedningen

Roger Johansson. Klypen

Jan Borssén. Sallebyn

Andres Broberg. Södra Bleken

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy