Årsmötet

Av , augusti 22, 2021 6:06 e m

 

 

Årsmötet för Samfällighetsföreningen Sundals ryrs vatten och bredband bjöd inte på några större överraskningar. Styrelsen kommer även fortsättningsvis bestå av 7 personer, Jan Theliander ordförande, Benny Larsson sekreterare, Sture Fredriksson kassör, Bengt-Åker Karlsson, Roger Johansson, Rickard Pettersson samt Angelica Jacobsson, som valdes in i år eftersom Susanne Borssén avgår.

Under året har föreningen ökat till 106 vattenabonnenter och 245 bredbandsabonnenter. Man har man köpt in 14 320 m3 vatten vilket överensstämmer väl med det som gått åt enligt fastigheternas mätare.

Bredbandet har fungerat tillfredsställande.

Man har under året begärt en kompletterande förrättning av lantmäteriet för både vatten och bredband.

Under året har man också haft en konflikt med en markägare som begärt av kronofogden att föreningens egendom ska avhysas från hans mark. Kronofogden avslog hans begäran.

 

Kassören berättade om det ekonomiska läget. Avgiften för vatten har sänkts till 100 kr/månad eftersom vattenanläggningen nu är betald. Förbrukat vatten kostar 9 kr/m3 .

Fiberanläggningen är färdigamorterad om 3 år, om allt går enligt plan. Vi betalar fortfarande det mycket fördelaktiga priset på 249 kr /mån för bredband till Telia.

 

Budgeten är i stort sett en kopia av föregående år, men det finns signaler om att kommunen ev kommer höja kostnaden för vattnet.

 

Valberedningen som består av Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Jonasson bad oss hålla ögon och öron öppna för någon eller några personer som ev kan passa att vara med i styrelsen. Många hus har bytt ägare och det kan mycket väl finnas människor som är lämpade för ett styrelseuppdrag, fast inte valberedningen känner till dem.

 

På övriga frågor kom frågan om vad det kostar att ansluta sig om man vill ha bredband. Telia kostar drygt 4000 kr, föreningen 6500 kr och så tillkommer kostnaden för grävning. Föreningen betalar för blåsning/inkoppling. På vissa ställen är det trångt, men på nästan alla ställen finns det fortfarande reservkapacitet, trots att antalet abonnenter ökat från ursprungliga 100 st till nuvarande 245 på 11 år.

En åsikt om att alla som vill ska kunna få gå med, även där det inte längre finns plats diskuterades. Det är fullt möjligt att bygga ut systemet, men de medlemmar som varit med sedan start är knappast beredda att vara med och betala den utbyggnaden.

 

Så fort protokollet är reviderat kommer det skickas på mail till alla som uppgivit sin mailadress, det kommer också läggas in under fliken ”vatten och fiber” här på sidan.

 

 

/Susanne Borssén

Årsmöte för Vatten och Fiber

Av , augusti 15, 2021 3:31 e m

På onsdag den 18 augusti är det årsstämma för

Samfällighetsföreningen Sundals ryrs vatten och bredband.

Kl 18 i församlingshemmet.

 

 

.

Panorama Theme by Themocracy