Category: Vatten och Fiber

Protokollet från vatten och fiber

Av , september 2, 2021 1:35 e m

Nu finns senaste årsmötesprotokollet under fliken ”vatten och fiber” längst upp på sidan.

 

.

Årsmötet

Av , augusti 22, 2021 6:06 e m

 

 

Årsmötet för Samfällighetsföreningen Sundals ryrs vatten och bredband bjöd inte på några större överraskningar. Styrelsen kommer även fortsättningsvis bestå av 7 personer, Jan Theliander ordförande, Benny Larsson sekreterare, Sture Fredriksson kassör, Bengt-Åker Karlsson, Roger Johansson, Rickard Pettersson samt Angelica Jacobsson, som valdes in i år eftersom Susanne Borssén avgår.

Under året har föreningen ökat till 106 vattenabonnenter och 245 bredbandsabonnenter. Man har man köpt in 14 320 m3 vatten vilket överensstämmer väl med det som gått åt enligt fastigheternas mätare.

Bredbandet har fungerat tillfredsställande.

Man har under året begärt en kompletterande förrättning av lantmäteriet för både vatten och bredband.

Under året har man också haft en konflikt med en markägare som begärt av kronofogden att föreningens egendom ska avhysas från hans mark. Kronofogden avslog hans begäran.

 

Kassören berättade om det ekonomiska läget. Avgiften för vatten har sänkts till 100 kr/månad eftersom vattenanläggningen nu är betald. Förbrukat vatten kostar 9 kr/m3 .

Fiberanläggningen är färdigamorterad om 3 år, om allt går enligt plan. Vi betalar fortfarande det mycket fördelaktiga priset på 249 kr /mån för bredband till Telia.

 

Budgeten är i stort sett en kopia av föregående år, men det finns signaler om att kommunen ev kommer höja kostnaden för vattnet.

 

Valberedningen som består av Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Jonasson bad oss hålla ögon och öron öppna för någon eller några personer som ev kan passa att vara med i styrelsen. Många hus har bytt ägare och det kan mycket väl finnas människor som är lämpade för ett styrelseuppdrag, fast inte valberedningen känner till dem.

 

På övriga frågor kom frågan om vad det kostar att ansluta sig om man vill ha bredband. Telia kostar drygt 4000 kr, föreningen 6500 kr och så tillkommer kostnaden för grävning. Föreningen betalar för blåsning/inkoppling. På vissa ställen är det trångt, men på nästan alla ställen finns det fortfarande reservkapacitet, trots att antalet abonnenter ökat från ursprungliga 100 st till nuvarande 245 på 11 år.

En åsikt om att alla som vill ska kunna få gå med, även där det inte längre finns plats diskuterades. Det är fullt möjligt att bygga ut systemet, men de medlemmar som varit med sedan start är knappast beredda att vara med och betala den utbyggnaden.

 

Så fort protokollet är reviderat kommer det skickas på mail till alla som uppgivit sin mailadress, det kommer också läggas in under fliken ”vatten och fiber” här på sidan.

 

 

/Susanne Borssén

Årsmöte för Vatten och Fiber

Av , augusti 15, 2021 3:31 e m

På onsdag den 18 augusti är det årsstämma för

Samfällighetsföreningen Sundals ryrs vatten och bredband.

Kl 18 i församlingshemmet.

 

 

.

Vatten o fiber årsmöte

Av , augusti 11, 2020 12:57 e m

Detta år blev sannerligen annorlunda. Den besvärliga situationen med Coronasmittan har gjort att de flesta föreningar i våras valde att skjuta upp sitt årsmöte, så gjorde även samfällighetsföreningen för Sundals ryrs vatten och bredband.

Först den 10 augusti genomfördes mötet och som väntat var inte uppslutningen så stor som den brukar vara. Men det är ändå bra att mötet gick att genomföra. Ett 20-tal personer närvarade, men alla föreningens medlemmar har haft möjlighet att säga sitt eftersom alla fått tillskickat sig verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse mm

De 7 som suttit i styrelsen detta år sitter kvar. Gunnar Olsson som varit revisor under flera år avsade sig och i hans ställe valdes Pär-åke Henriksson. Valberedningen med Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Jonsson är även den fortsatt oförändrad.

Ekonomin för föreningen ser bra ut, under 2019 har man amorterat lite mer än budget. Vattnet är sedan tidigare färdigbetalt och fibern är troligtvis färdigbetald inom 4-5 år om inget oförutsett inträffar.

2019 var 105 fastigheter anslutna till vattnet och 242 till bredbandet. Det har gått åt 12 721 kubik vatten, lite mer än året innan med det beror främst på att 4 nya hushåll gått med.

Under året har man köpt in en batteribackup till föreningens switchar som hanterar internettrafiken. På detta sätt ska man klara elavbrott på upp till 50 minuter.

Under övriga frågor kom förslag på att betala 200 kr extra / medlem och år för att på så sätt kunna betala av lånen fortare. Detta är något som styrelsen får diskutera vidare. Frågan om vad man ska göra om man har dålig hastighet på wifi kom också upp. . Man ska alltid börja med att starta om routern. Därefter ska man i första hand alltid ringa Telia support på nummer 90200 (alt 020-240250) kan man inte få hjälp där vänder man sig till Roger Johansson 070-6553879 eller Jan Teliander 0521-724214. I de allra flesta fall är det fel på routern om TV´n fungerar som den ska, men datatrafiken fungerar dåligt.

Årsmötet gav styrelsen fortsatt ansvarsfrihet och protokollet kommer, så fort det är reviderat,  att mailas till alla medlemmar som har meddelat sin mailadress, man kan också få det av kassören Benny Larsson tele 0521-35037, det kommer även läggas ut på byalagets hemsida.

 

.

Årsmöte -Vatten och bredband

Av , juli 28, 2020 1:13 e m

Måndag den 10 augusti

är det årsstämma med

Samfällighetsföreningen

Sundals ryrs vatten och bredband

Kl 19,00 i församlingshemmet

 

.

 

 

Fel i faktureringen

Av , november 4, 2019 3:26 e m

Vatten och fiberföreningen meddelar att det ännu en gång tyvärr blivit fel i faktureringen. Det gäller de kunder som har begärt att få faktura en gång /månad, de har istället fått en faktura för två månader. Summan som står på fakturan är riktig men gäller alltså för två månader och är därför dubbelt så stor som den brukar vara. Kunder som har kvartalsbetalning är inte berörda.

Det ”Fiberekonomi” i Borås som sköter faktureringen. Vi har påpekat att det blivit fel och hoppas att det inte upprepas.

 

.

Vatten och fiber protokoll

Av , maj 12, 2019 6:49 e m

Den 16 april var den årsmöte i samfällighetsföreningen Sundals ryrs vatten och bredband.

Här finns protokollet från mötet: årsmöte protokoll .  

Årsmöte för Vatten och bredbandsföreningen

Av , mars 31, 2019 1:44 e m

Kallelse till årsstämma med Samfällighetsföreningen Sundals-Ryrs vatten
och
bredband. Tisdag 16 april 2019  Kl. 19.00 i Församlingshemmet Sundals Ryr.

Varmt välkomna

Styrelsen

Här finns dagordningen för mötet Dagordning årsstämman 2019 S Ryrs vatten o bredband

Här finns verksamhetsberättelsen för 2018 S R vatten och bredband SF

Här finns resultaträkningen för 2018

Här finns budgeten för 2019

Sundals ryr vatten och fiber

Av , februari 25, 2019 8:57 f m

Behöver du momsintyg från vatten och fiberföreningen så finns det här:

Kontrolluppgift Sundals-Ryrs vatten o fiberförening 2018

Vatten och fiber

Av , oktober 29, 2018 6:45 e m

 

Tack vare driftiga människor i vår bygd, är det snart 10 år sedan Sundals ryr fick kommunalt vatten. När man grävde passade man på att även gräva ner slang för fiber. Så trots att vi bor i en ren landsortsbygd fick vi tillgång till bredband redan 2010/2011.

Här är lite information om vilka som sitter i vatten och fiberföreningens styrelse och vart man kan vända sig om man har problem eller undrar över något.

Ordförande Jan Theliander Årbol 0521-724214

Sekreterare Benny Larsson Kärr 0521-35037

Ekonomi Sture Fredriksson Sallebyn 070-6535029

Ansvarig ”vatten” Bengt-åke Karlsson Torgärderud 070-4415927

Ansvarig ”Fiber” Roger Johansson Klypen 070-6553879

 

.

Panorama Theme by Themocracy