Gamla kyrkan

Av , februari 17, 2013 9:39 e m

Sundals Ryrs Gamla kyrka byggdes troligen på 1200-talet och är på 560m2, uppförd av naturlig sten. Taket var från början täckt med ekspån, som 1843 ersattes av skifferplattor. Kyrkan saknar idag vapenhus, liksom sakristian. Vapenhus har dock tidigare funnits och var beläget vid en öppning på södra långväggen, som nu är igensatt. Den nuvarande klockstapeln är från 1900-talet, men flera har tidigare funnits. Ingångar finns på västra och södra sidan. Fönstren har gammalt glas i blyinfattning med järnstag. Intreiören präglas i hög grad av målningar utförda av 1700-talsmästaren H G Schüffner. Takmålningarna är av denne konstnär, som även dekorerat flera kyrkor i Dalsland och södra Värmland, och dateras till år 1748. De föreställer de sex skapelsedagarna, Gudsuppenbarelsen i Jerusalems tempel, Jesu dop och yttersta domen. Altartavlan, också av Schüffner, framställer Jesus på korset omgiven av modern Maria och lärjungen Johannes. På läktarens framsida har Schüffner avbildat de tolv apostlarna. Predikstolen är från 1600-talet och bänkarna, som är ommålade på två när, är från år 1824. I koret finns en orgel, byggd 1795 i Stockholm av Peter Strand. Efter delvis okända öden donerades den till Sundal Ryrs församling och sattes i stånd och togs i bruk i Gamla kyrkan 1974. Kyrkan var församlingskyrka från tillkomsten till 1905. Den omgivande kyrkogården har tjänstgjort som församlingens begravningsplats under samma tid. Idag hålls några gudstjänster i kyrkan under sommartid. Sundals Ryrs Gamla kyrka är, som många andra gamla kyrkor, belägen på en plats där flera färdvägar möts. I dess närhet rinner, också utmärkande för gamla helgedomar, ett vattendrag, Dälpan.

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy