Sundals Ryr en socken på dal 2005

Av , augusti 2, 2010 8:38 e m

I samband med att kyrkan firade 100 år gjordes en nutidsdokumentation av hur Sundals Ryr såg ut år 2005. Alla fastigheter dokumenterades genom foto och kortare text i form av beskrivning av fastigheten och ev. familjebeskrivning. Det finns också kortare beskrivning av olika föreningar i bygden och av kyrkorna. Finns tyvärr inga exemplar kvar att köpa men boken finns att låna på biblioteken i närområdet.

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy