Styrelsen

Av , juni 29, 2010 6:08 e m

Ordförande

Susanne Borssén, Sallebyn

076-8533576

susanne.borssen@gmail.com

 

Sekreterare

Ulrika Hjälm, Södra Blekan

076-622 95 04

ulrika.hjelm@gmail.com

 

Kassör

Thomas Darberg. Västra Blekan

0734-244493

thda75@hotmail.com

 

Ledamöter 

Maria Bjurbäck

maria.bjurback@hotmail.com

 

Patrik Wallentin, Katteberg

0768-428589

patrik.wallentin@gmail.com

 

Klara Sporrung, Bollungsnäs

073-074 81 88

klara.sporrong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Valberedningen

Roger Johansson. Klypen

Jan Borssén. Sallebyn

Andres Broberg. Södra Bleken

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy