Gott Nytt 2013

Av , december 30, 2012 8:00 f m

Ring, klocka ring, i bistra dalslandsnatten

Över fjällets höjd  och bollungens mörka vatten

Ring över vackra skogar, ängar och fält

Giv oss värme och vår så fort snön har smält

Fortsätt läs 'Gott Nytt 2013'»

Till er alla, från oss alla, en riktigt god jul!

Av , december 24, 2012 8:00 f m

Därmed är sista adventsfrågan öppnad. Nu har ni en vecka på er att maila er tipsrad till susanne.borssen@gmail.com eller så kan ni lämna svarsraden på vanligt papper till någon i styrelsen. I början av januari kommer de rätta svaren presenteras här på sidan och på årsmötet delar vi ut priser till vinnarna. På vår statistik kan vi se att det är många som varit inne och lästa frågorna varje dag, vi hoppas därför få massor med tipsrader inskickade!

Byalaget önskar alla en riktigt God Jul !

Adventskryss Fråga 24

Av , december 24, 2012 2:00 f m

I Sundals ryr finns en av kommunens största mulle-grupper. Mulle är för barn mellan 5 och 7 år. Men vad heter de grupperna som finns för yngre och äldre barn?

1. Tultare, Strövare och Hajkare

x. Knoppisar, Rövare och Vandrare

2. Knytte, Strövare och Lufsare

Adventskryss Fråga 23

Av , december 23, 2012 2:00 f m

Vilket träd förknippar man med reservatet i Sjöbotten?

1. Idegran

x. Tall

2. Ek

Adventskryss Fråga 22

Av , december 22, 2012 2:00 f m

Vilken var medelåldern på de som dog år 1896-1900, i Sundals ryr?

1. 49 år

x. 58 år

2. 67 år

Adventskryss Fråga 21

Av , december 21, 2012 2:00 f m

Högsta punkten på Kroppefjäll ligger inte i Sundals ryr. Men hur många meter över havet är högsta punkten?

1.  ca 205 m

x. ca 223 m

2. ca 238 m

Adventskryss Fråga 20

Av , december 20, 2012 2:00 f m

Hur många gårdar med mjölkkor finns det i Sundal ryr?

1. 7 st

x. 5 st

2. 3 st

Adventskryss Fråga 19

Av , december 19, 2012 2:00 f m

År 2001 kom filmen ”Hans och hennes”. I början av filmen får man faktiskt se armarna på en Sundals ryrs invånare som utövar sitt yrke, vem?

1. Seminör Inger Nilsson

x. Snickare Kent Pettersson

2. Tecknare Ritva Utter

Adventskryss Fråga 18

Av , december 18, 2012 2:00 f m

Dalslands landskapsblomma är förgätmigej, landskapsfågel är korp och  insekt är aspfjäril. Men vilken är vår landskapsfisk?

1. Hornsimpa

x. Nors

2. Aborre

Adventskryss Fråga 17

Av , december 17, 2012 2:00 f m

Vilket år firade vi nya kyrkans 100 års-jubileum?

1. år 2005

x. år 2006

2. år 2007

Panorama Theme by Themocracy