Category: Årsmöten

Årets årsmöte

Av , mars 19, 2023 8:45 e m

Årsmötet inleddes med att Anna Johansson berättade om Nuntorp gård, som hon äger tillsammans med sin man Rickard. Framför allt presenterade hon projekten kring lokal mat, bistron och skafferiet. Det händer mycket spännande i provköket och de har nya spännande samarbeten på gång. Man besöker tex storkök för att visa hur man tillagar och inspirera till att använda nya råvaror när man lagar mat. Bönor och linser vet ju de flesta vad det är, men hur får man det att smaka så gott så att både unga och gamla tycker om dem. En för många ny råvara som Anna tror på inför framtiden är sjöpung, en animalisk vara från havet med djup umamismak som rätt tillagad kan användas som exempelvis färs.

En stor fördel med skafferiet på Nuntorp är att det finns möjlighet att handla lokalt och närproducerat utan att behöva åka runt till flera olika gårdsbutiker. Just nu håller man på att samla information om de olika leverantörerna, för att vara påläst när kunderna vill veta var och hur något är odlat eller uppfött.

Som sig bör bjöds det sedan på fika och därefter blev det årsmötesförhandlingar.

Susanne Broberg valdes till ordförande för mötet. Thomas, Nicklas, Christel och Conny har ett år kvar. Klara, Ulrika och Susanne valdes om på två nya år. Styrelsen är alltså det kommande året oförändrad. Revisorerna Kent Nilsson och Susanne Broberg valdes om. Valberedningen med Roger Johansson, Anders Broberg och Jan Borssén sitter kvar. I styrgruppen för aktivitetslederna finns sedan tidigare Roger Johansson, Bo Elofsson, Kristina Johansson och Susanne Broberg, de fick nu förstärkning av Joachim Vätterhanmn och David Geets.

Under 2022 har byalaget haft en mängd aktiviteter som luncher, pubkvällar, vinprovning, fotovisning, berättarkväll, ljusstöpning, adventpyssel, lerduveskjutning, vandringar, valdebatt mm. 144 hushåll var medlemmar, byalaget har satt upp ett bokskåp och blev medlem i ABF.

Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, samt att §8 i stadgarna ska ändras. Där har det tidigare stått att årsmötet ska annonseras på anslagstavlorna, nu är det ändrat till byabladet, hemsidan och sociala medier.

Byalagets kassa har under året minskat med ca 13 000 kr. Under pandemin betalade medlemmarna troget sin avgift trots att vi inte kunde ha några aktiviteter, detta har gjort att tillgångarna närmade sig nästan 100 000 kr. Ingen blir lycklig av att byalaget har en massa pengar på ett konto och vi har därför valt att hålla nere kostnaderna på våra aktiviteter så mycket som möjligt. Vi hoppas på så sätt att ekonomin inte ska vara ett hinder att vara med på det man önskar.

I slutet av mötet efterlyste vi återigen medlemmarnas önskemål om vad ni vill att byalaget ska ordna. Har ni något förslag är ni varmt välkomna att kontakta någon i styrelsen.

.

Tänk att byalaget har funnits i hela 20 år!

Av , mars 19, 2022 2:10 e m

 

Till det 21a årsmötet kom det betydligt fler besökare än vanligt. Kanske berodde det på att förra årsmötet var ett digitalt möte, då inte särskilt många var med. Men nu när pandemin är över så finns det ett behov av att återigen träffas och ha trevligt ihop.

Valberedningen hade gjort ett mycket gott arbete och hittat tre nya styrelsemedlemmar. Nicklas Hansson Västra Bleken, Conny Karlsson Sallebyn och Christel Thuresson Katteberg. Kvar sedan tidigare är Ulrika Hjälm, Klara Sporrung, Thomas Darberg och Susanne Borssén. Övriga såsom revisorer, styrgrupp för aktivitetsleden och valberedningen är oförändrade.

Sommarbild från leden

Verksamhetsberättelsen för 2021 var lite ojämn, under det 1a halvåret härjade pandemin och nästan allt blev inställt. Årsmötet blev digitalt och svampföreläsningen likaså. Men 1a-maj skjutningen genomfördes och en rastkåta uppfördes utmed leden i Paradiset. I juli gjorde vi ett studiebesök på Klypans humleodling och ett par veckor senare erbjöds än en gång rundtur med helikopter.

Hösten 2021 blev mycket lyckad eftersom vi återigen kunde träffas. Premiären av filmen om Bertil ”raggarn” och de två följande visningarna sålde slut jättefort. Till vandringen i Kornhagen kom ett 30-tal och de tre luncherna under hösten vad mycket välbesökta. Föreläsningen med äventyrerskan Linda Åkerblad uppskattades av många. Församlingshemmet bytte ägare och namn, och för att fira detta hade vi i november en bygdefest som blev en stor succé. Även adventspysslet i bollungsnäs skola och glöggkvällen lockade många.

Byalagets ekonomi är god, vi har ungefär 90tusen i kassan. Antalet medlemmar har ökat från drygt 100 till 144. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kr/ fam och 50 kr/ enskild.

Mötet beslutade också att vi ska ändra i byalagets stadgar §8 där det står att årsmötet ska annonseras på anslagstavlan, i stället ska det annonseras på hemsidan och i byabladet, detta måste dock beslutas på två årsmöten för att bli gällande.

Förslaget om att vi ska bli medlemmar i ABF gillades och kommer fullföljas av styrelsen. Verksamhetsplanen är den som står i byabladet med luncher, vandring, valdebatt, lerduveskjutning, badplatsstädning och pubkväll nu i vår. Höstens program är ännu ej bestäm, men har du något förslag får du gärna höra av dig till styrelsen.

Som avslutning försökte vi gemensamt komma på vad byalaget har åstadkommit under dessa 20 år. En mängd med vandringar, föreläsningar, luncher och fester har det blivit. Men vandringslederna, badplatsen, boken om sundals ryr, medverkan vid kyrkans 100-års jubileum, den stora auktionen och återvinningsstationen är några av sakerna som sticker ut lite extra.

Men det allra, allra viktigast är att vi skapat en varm gemenskap och samhörighet i bygden.

Efter mötet bjöds det på smörgåstårta för att fira våra 20 år.

 

/Susanne Borssén

Årsmötet 2021

Av , april 22, 2021 6:14 e m

 

Det blev ett helt annorlunda årsmöte än vad vi är vana vid. Precis som många andra fick vi tänka om och ses via datorn i stället för att träffas ”på riktigt” under detta märkliga år.

Verksamhetsmässigt har det av förklarliga själ varit ganska torftigt. Pandemin satte stopp för det mesta. Men några aktiviteter har ändå kunnat genomföras. Nicklas Hansson vann 1 maj skjutningen för 3 året i rad, vi startade grannsamverkan, vandringar gick att genomföra både vår och höst. Det har anordnats yoga vid ett par tillfällen och kanoterna har varit flitigt använda.

Ekonomin ser bra ut, byalaget har närmare  85000 kr. Antalet medlemmar är oförändrat, med drygt 100 hushåll.  Medlemsavgifter är som tidigare 100 kr/familj eller 50 kr /enskild. Styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet.

Marie Karlsson och Louise Karlsson avgår efter flera år i byalagets tjänst, de avtackades och fick var sin jordgubbsampel. Thomas Darberg och Patrik Wallentin sitter kvar på minst ett år till, Maria Bjurbäck valdes om på två år och invalda i styrelsen blev Klara Sporrong  Bollungsnäs, Ulrika Hjelm Södra bleken och Susanne Borssén Sallebyn.

Roger Johansson, Jan Borssén och Anders Broberg sitter kvar i valberedningen. Susanne Broberg och Kent Nilsson fortsätter som revisorer.

Verksamhetsplanen framöver är en vandring och en digital svampföreläsning i maj, tisdagsfika på Evenstorp under juni och ett studiebesök på Klypans Humleodling i juli. Vi hoppas också få in bilder från alla årstider för att göra en bygdealmanacka.  Byalaget firar 20-årsjubileum och det vill vi naturligtvis kunna uppmärksamma på något sätt. Bara pandemin släpper sitt grepp om landet hoppas vi tex kunna visa filmen om Bertil ”raggarn” som blev inställd förra året.

Under mötet tog vi också upp försäljningen av församlingshemmet som ska ske någon gång under året. Nästa möte i denna fråga kommer vara nästa vecka, då kommer förhoppningsvis några frågetecken klarna.

Man kan konstatera att…     Jo, det fungerar och man kan avhandla det som ska avhandlas på ett digitalt möte. Men jag tror alla är enade om att det är mycket, mycket trevligare att träffas på riktigt. Att fika, prata om ditt och datt, diskutera runt de aktuella frågorna och kunna se varandra utan dataskärm  är så himla värdefullt. Så nu håller vi tummarna för att allt återgår till det vanliga som snabbt som möjligt.

 

.

Årsmötet i Mars 2020

Av , mars 26, 2020 11:14 f m

Till byalagets 19:e årsmöte kom det ca 20 personer trots det ovanliga läge som Sverige och världen just nu befinner sig i, i och med coronakrisen. Mötet hölls i församlingshemmet eftersom det är en större lokal och man kan sitta längre ifrån varandra. Under flera år har man inlett med kaffe och våfflor, men pga smittoläget blev det i år bananer och clementiner till kaffet.

Roger Johansson valdes till ordförande för mötet, Marie Karlsson, Louise Karlsson och Maria Bjurbäck sitter alla kvar minst ett år till. Tomas Dahlberg, Västra Bleken och Patrik Vallentin, Katteberg valdes in istället för Robert Olsson, Anders Fryklund och Andreas Johansson. Till ordförande valdes Marie Karlsson. Kassör och sekreterare väljer man inom gruppen.

Till revisorer valdes Kent Nilsson (1 år kvar) och Susanne Broberg. Till valberedning Roger Johansson (1 år kvar), Jan Borssén och Anders Broberg.

Styrgruppen för aktivitetslederna är fortsatt oförändrad, Susanne Broberg, Kristina Johansson, Bosse Elofsson och Roger Johansson. Det som är på gång närmast är en rast-kåta uppe i Paradiset.

I kassan finns drygt 75 000 kr, varav ca 23 000 kr är avsatta till aktivitetsleden. Vi är 84 familjer och 20 enskilda medlemmar viket gör totalt 104. En liten ökning från förra året då det var 98.

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Det har varit två filmvisningar, en föreläsning om busskungen som startade Greyhoundbussarna, en påsklunch på våren och tre luncher på hösten, två vandringar en i bokskogen och en längs den gamla skolvägen i Bollerud. När den planerade cykeltipspromenaden skulle genomföras öste regnet ner och man fick istället gå en kortare tipsrunda och grilla korven under tak. 1 maj skjutning, badplatsstädning, höhässjning, helikopterflygning, glöggkväll och deltagande i tomteparaden har man också ordnat med. Kanoterna har varit uthyrda ett 20 tal gånger under säsongen, byalaget är aktiva på facebook och en hemsida som har 20-25 besökare/dag.

Verksamhetsplanen är som alla förstår lite osäker under rådande omständigheter. Filmerna om Bertil och svampföreläsningen är inställda, men kommer genomföras vi senare tillfällen. Vandringen den 26/4 och lerduveskyttet den 1 maj hoppas man kunna genomföra. En grupp för grannsamverkan håller på att startas upp och ytterligare möte om detta kommer framöver.

Anslagstavlorna diskuterades och man kom fram till att det antingen bör sättas upp någon information på dem eller så bör de tas ner. Styrelsen fick också i uppdrag att se över föreningens stadgar, beslut om ändringar tas i så fall på de två nästföljande årsmötena.

Till sist tackade man Robert, Anders och Andreas för allt arbete de gjort i byalaget och vi hoppas naturligtvis att de vill fortsätta engagera sig i bygden på ett eller annat sätt.

Mötet avslutades med att önska de 5 som nu sitter i styrelsen ett stort lycka till !

 

.

Årsmötet 2019

Av , mars 26, 2019 7:01 e m

Våfflorna smakade som vanligt jättegott när byalaget hade årsmöte och våffelkväll i Evenstorp på måndagskvällen. Roger Johansson valdes till ordförande för mötet och de första punkterna på dagordningen blev mest formalia då styrelsen valdes om helt oförändrad. Även revisorerna, styrgruppen för lederna och valberedningen är oförändrad.

Kommande år ser det alltså ut som tidigare, ordförande Robert Olsson, Häljebyn, sekreterare Maria Carlring, Katteberg, kassör Marie Karlsson, Årbol, Andreas Karlsson, Bollerud, Louise Karlsson, Sallebyn och Anders Fryklund,  Torgärderud. Revisorer är Kent Nilsson och Anita Aarsrud. I styrgruppen för aktivitetslederna sitter Susanne Broberg, Kristina Johansson och Bo Elofsson.  I valberedningen sitter Roger Johansson och Sandra Olsson.

Under året har man haft en filmvisning där Jan Andersson visade filmen om Tora Alfredsson, 35 personer kom till visningen och det fanns även möjlighet att träffa Tora personligen. Man har också ordnat en mycket välbesökt föreläsning om kafferepets historia med Birgitta Rasmusson, då kom 70 kaffesugna människor. Annat som man arrangerat är en after work med cykeltipspromenad, badplatsstädning, lerduveskytte, medverkan vid kyrkans frilufts gudstjänst, glöggkväll och årets nyhet höhässjning, som blev mycket lyckad tack vare den torra sommaren. Kanoterna som man haft vid Bollungen från april till september har varit uthyrda ett 20-tal gånger.

Föreningens ekonomi är god, nästan 70 000 finns det i tillgångar. Antalet medlemmar är 85 familjer och 13 enskilda, vilket blir totalt 98. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

Under punkten ”aktivitetsleden” diskuterades det hur vi ska göra med kartan när alla exemplar som finns kvar är sålda. Ska man släppa den som en datafil, som man kan ladda ner eller trycka den på nytt?  Sofia berättade att de säljer ganska många på cafét under en säsong och det beslutades därför att trycka fler kartor, men inte fler informationsbroschyrer.

Verksamhetsplanen för resten av våren är en vandring, påsklunch på skärtorsdagen, cykeltipspromenad med grillning, badplatsstädning och höhässjning. Man planerar att lägga kanoterna vid Bollungen i april. Ett extra arrangemang som inte står med i byabladet blir det den 19/7 då det kommer finns möjlighet att åka helikopter över bygden, mer info kommer senare. Det pratades också om vad som är byalaget uppgift, om framtiden och vad som egentligen står i stadgarna. Styrelsen meddelar att de gärna tar emot förslag och tips på aktiviteter.

Därefter följde en livlig diskussion, där alla var eniga, om hur orättvist behandlade vi på landsbygden blir av att TTELA nu kommer att delas ut med posten här och därför kommer komma dagen efter utgivningsdagen! Det beslutades att byalaget ska skriva en insändare för att protestera mot denna kränkande behandling av landsbygden.

På övriga frågor kom det upp förslag på att ge ett välkomst paket till nyinflyttade, exempelvis en karta över lederna och ett byablad. Vi pratade också om i fall det finns någon som är intresserad av att vara med i styrelsen, som nu bara har 6 medlemmar, så är den personen välkommen att vara med.

Så läggs ännu ett år till handlingarna och vi ser fram emot ett nytt, med ett stort engagemang i allas vårt gemensamma byalag!

 

/Susanne Borssén

 

.

 

Årsmötet 2018

Av , mars 29, 2018 7:42 e m

 

I onsdags hölls byalagets 17e årsmötet i caféet på Evenstorps gård. Först bjöds det på kaffe med våfflor, sylt och grädde. Därefter blev det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Som så många gånger tidigare fick Roger Johansson förtroendet att hålla i klubban under mötet. Det beslutades att styrelsen det närmsta året ska bestå av ordförande Robert Olsson, Häljebyn, Sekreterare Maria Carlring, Katteberg, Kassör Marie Karlsson, Årbol, Andreas Karlsson, Bollerud, Louise Karlsson, Sallebyn och Anders Fryklund,  Torgärderud. Revisorer är Kent Nilsson och Anita Aarsrud. I styrgruppen för aktivitetslederna sitter Susanne Broberg, Kristina Johansson och Bo Elofsson.  I valberedningen sitter Roger Johansson och Sandra Olsson.

Anders Fryklund läste upp årsberättelsen som berättar att det under året varit en filmkväll för vuxna och en för barn. En föreläsning om medveten andning ordnades i samarbete med SK Granan, vi hade en guidad vandring i det nya naturreservatet Oxeklev, lerduveskytte, badplatsstädning, studiebesök på ”tassa in”, två after work kvällar och ett knytkalas, en glöggkväll och deltagande i tomtetåget. Byalaget har dessutom medverkat vid en friluftsgudstjänst, köpt två kanoter som finns att hyra vid bollungen och skrivit en skrivelse till vägverket om våra dåliga grusvägar.

Antalet medlemmar har år 2017 varit 95 familjer och elva enskilda, i kassan fanns 61175 kr vid årsskiftet.

Under övriga frågor väcktes frågan om byalaget kan tänkas att betala färg till de båda små husen vid skjutbanan, som med skänkta medel fått ny brädfodring förra året.

Till sist avtackades Katarina Appelgren som under många år gjort ett stort och viktigt arbete som byalagets sekreterare, men som nu flyttar från bygden.

Mötet avslutas med att Roger tackar alla för visat intresse och önskar styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete.

 

/Susanne Borssen

 

.

Årsmötet i korthet

Av , mars 27, 2017 8:04 e m

Våfflorna på Evenstorps gård smakade mycket bra och det fanns så att alla kunde äta så de blev mätta och nöjda.

Under trevliga och lättsamma former avklarades sedan årsmötet. Den kommande styrelsen består nu av ordförande Robert Olsson, sekreterare Katarina Appelgren, kassör Pär Olenson, Anders Fryklund, Andreas Johansson, Samt de nyinvalda Marie Karlsson Årbol, Louise Karlsson Sallebyn och Maria Carlring Katteberg. I byalagets kassa finns nu 78 545 kr. Revisorer är Kent Nilsson och Anita Aarsrud, styrgruppen till aktivitetsleden består av Kristina Johansson, Susanne Broberg och Bosse Elofsson. I valberedningen sitter Sandra Olsson och Roger Johansson. Vi är 90 familjer och 16 enskilda medlemmar, en ökning med ca 10 st sedan förra året.

Verksamhetsberättelsen i korthet: Två filmvisningar, två föreläsningar, våffelcafé på Granan, påsklovskul för barn, lerduveskytte, badplatsstädning, bokcirkel, after work med cykeltipspromenad, resa till älgskyttebanan, två vandringar, kurs i egensotning, glöggkväll mm 

På övriga frågor diskuterades bl a de dåliga grusvägarna, det beslutades att byalaget ska skriva en skrivelse för att försöka få till en ändring. Det kom också förslag på att ordna en gemensam resa på Dalslands kanal.

Vandringsprisey ”tenn-stopet” som ges till den som gjort något bra för aktivitetslederna, gavs till Kristina Johansson för lång och trogen tjänst. Till sist avtackades Ingrid Nilsson och Susanne Borssén från sitt mångåriga arbete i byalaget.

Undertecknad tackar för gåvor och fina blommor, det har varit ett stort nöje att vara med i byalagets styrelse, men nu är det dags att lämna över till nya krafter. Jag kommer dock att fortsätta skriva på hemsidan ett tag till och som vanligt är det fritt fram att höra av sig om man vill bidra med något till sidan, jag tar tacksamt emot inlägg och förslag på vad det ska skrivas om.

 

/Susanne Borssén

 

.

 

 

Årsmötet i korthet

Av , mars 19, 2016 8:40 e m

Bikupor

I veckan avverkades det 15:e årsmötet för byalaget och det var glädjande att se att så många valde komma. Innan förhandlingarna fick vi en intressant genomgång av binas fantastiska värd av Per Ekvall från Dalslands södra biodlarförening. Människan har utnyttjat bin för att få honung i många tusen år. Förutom att ge oss honung är bin också viktiga för att de pollinerar växter. Tyvärr minskar antalet pollinatörer drastiskt över hela världen. Ungefär tre fjärdedelar av all mat vi äter är beroende av att bin i något led pollinerat växter, så de är mycket viktiga för oss.

När vi fått en genomgång av arbetsbin, drönare och drottning, att olika växter ger olika honung, att de även ger ”bi”-produkter(fyndigt va?) som vax, pollen och propolis, hur bin klarar vintern mm smakade det gott med smörgåstårta och kaffe. Något extra ska det väl vara för att fira de 15 åren!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar kan sammanfattas med att styrelsen nu består av följande: Ordförande Susanne Borssén, sekreterare Katarina Appelgren, kassör Pär Olénsson, Anders Fryklund, Ingrid Nilsson, Andreas Johansson och Robert Olsson. I byalaget kassa finns totalt 64 593 kr. Vi är totalt 97 medlemmar (87 familjer och 10 enskilda). Revisorer är Kent Nilsson och Anita Aarsrud, styrgruppen till aktivitetsleden består av Kristina Johansson, Susanne Broberg och Bo Elofsson. I valberedningen sitter Sandra Olsson och Bengt-Åke Karlsson.

På övriga frågor togs det bl a upp att det vore bra om skolhuset kunde bli någon form av allaktivitetshus. Denna frågan har stötts och blötts många gånger tidigare under de nästan 10 år som skolan stått tom. De flesta är helt ense om att det vore fantastiskt om det gick att ordna, men att det kräver stora summor pengar och större ideellt engagemang än vad som finns i bygden.

En grupp föräldrar som träffades på årsmötet har helt förutsättningslöst börjat titta på möjligheten att starta någon form av förskola/skola. Byalaget tycker detta engagemang är bra och stöttar gärna, men frågan och intresset måste i alla fall till en början utredas av föräldrarna.

tulpan44

År 2012 fick byalaget ett vandringspris från SK Granan. Ett fint tenn-stop som skulle vandra mellan de som gjort en betydande insats för aktivitetslederna. Priset har tilldelats Susanne Broberg och Roger Johansson, men har därefter tyvärr blivit lite avglömt. Nu har minnet klarnat och valet var ganska givet, Bosse Elofsson får det för ett stort och långvarigt engagemang!

Till sist avtackade vi Robert Lindström, mångårig medlem i byalagets styrelse, som avgick i samband med att han flyttade från bygden.

Årsmötet i korthet

Av , mars 13, 2015 7:05 e m

Så har vi lagt ännu ett årsmöte till handlingarna. På hösten år 2000 hölls ett uppstartsmöte för att bilda ett byalag och en interimsstyrelse tillsattes. I januari år 2001 hölls så det första årsmötet, detta betyder att vi nu haft 15 stycken.

Här är en kort sammanfattning.

Antalet medlemmar har gått ner något, ungefär 85 familjer och 15 enskilda är det nu, det brukar variera något mellan åren så nästa år kan det ha ökat igen.  Vårt byalag har god ekonomi, de största inkomsterna och utgifterna står lederna för. Det händer att byalaget av misstag får pengar som skulle betalts till Vatten och fiberföreningen, på grund av att namnen på båda föreningarna börjar med Sundals ryrs…  När vår kassör Robert märker detta för han över dem till vattenföreningen. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för familj och 50 kr för enskild.

Under året har vi haft sex välbesökta Torsdagsluncher, på våren var vi på kaffestugan Granan och på hösten på Evenstorps gård. Det har varit två guidade vandringar en i Fålbo/Skee mosse och en i Häljebyn, vi har också haft några tjejpromenader vid skidstugan Granan. Vi har ordnat en intressant föreläsning om hällristningarna med kunnige tolkaren Jan Stillström, en festkväll med choklad och vin-provning, öppet hus hos grisarna i Sallebyn, glöggkväll, medverkan i tomteparaden, fixardag vid badplatsen, medverkat vid friluftsgudstjänsten, visat filmer om Rune på Stigstorp, mulle, viktminskningsgrupp och lerduveskytte. Deltagarantalet på aktiviteterna har ökat och det är naturligtvis väldigt roligt.

Kommittén som har hand om lederna berättade att det har anordnats både långritter, hubertusjakt till häst och mountainbiketävling. Dessutom har det sålts en mängd kartor. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att hålla koll på ev 4-hjulingar som inte får köra på leden.

Två nya styrelsemedlemmar valdes in, Katarina Appelgren och Malin Jacobsson ska ersätta Anna-Lena Hoffmann som avgår och Anders Fryklund som ska jobba utomlands mycket under det närmaste året. En närmare presentation av styrelsen kommer här på hemsidan under våren. Från valberedningen avgick Roger Skog, han kommer ersättas av Sandra Olsson, övriga i valberedningen är Bengt-Åke Karlsson och Kristina Karlsson. Styrgruppen för lederna är oförändrad och består även kommande år av Bo Elofsson, Kristina Karlsson och Susanne Broberg. Revisorer är nu Kent Nilsson och Anita Aarsrud.

På övriga frågor meddelades det att kyrkan har tagit beslut om att vi inte längre får ha återvinningsstationen på deras mark, den kommer därför att försvinna någon gång innan sommaren. Skolan diskuterades och det beslutades att byalaget ska skicka en skrivelse till kommunen, där vi föreslår rivning.  Ett intressant förslag om att ev försöka ordna någon form av ”ställplats” för turistande husbilar någonstans i bygden, framkom också.

Sundals ryrs-smycket

Till sist avtackades vår ”ständiga sekreterare” Anna-Lena Hoffmann med blommor och Sundals ryrs smycket. Hon har varit med i styrelsen ända från första början och gjort ett fantastiskt arbete. Vi tackar henne å det varmaste för allt arbete hon gjort. I gengäld fick byalaget en present av henne. Det lilla fina paketet innehöll ett usb-minne med  protokoll från alla möten, från allra första början fram till nu.

Detta lilla minne innehåller alla föreningens protokoll !

Till sist avslutade vi med kaffe, frallor och hembakta kakor.

Tacka alla ni som under året medverkat till att göra vårt byalag till en positiv kraft för sundals ryrs-bygden. Det är vi tillsammans som är byalaget.

/Susanne Borssén

Noteringar från årsmötet

Av , mars 21, 2014 8:10 e m

Ännu ett årsmöte har klarats av. Det inleddes med sedvanliga förhandlingar.  Vi noterade att 2013 var antalet medlemmar 140 st. (123 familjer, 16 enskilda och en övrig). Vårt byalag har drygt 50 000 kr i kassan och revisorn har funnit räkenskaperna i god ordning. Dock finns det även i år de som av misstag betalt sin vatten och fiber avgift till byalagets konto, vår kassör Robert för över pengarna till vattenföreningens konto när han upptäcker att det blivit fel.

Bild från Sjöbottenleden

Under året har det hänt en hel del, två föreläsningar om matsvinn och självhushållning, 3 välbesökta torsdagsluncher, lerduveskytte, kosläpp, vårvandring till grottorna och höstvandring i kärr, badplatsstädning, besök på älgskyttebanan, friluftsgudstjänst,  motorkväll med Ferdinand Gustavsson, medverkan i tomteparaden och glöggkväll mm. Vi har även lärt oss att sundalsryrs invånare helst stannar här, både fjolårets teaterresa och årets försök med bandyresa har fått ställas in pga för dåligt intresse.

Kristina Karlsson berättade om arbetet med lederna och att vi får många fina vitsord om dem från människor som kommer utifrån. Tyvärr har det den senaste tiden varit problem med 4-hjulingskörning på lederna. Detta är förbjudet ! Vi ska gemensamt försöka hålla koll, notera reg-nummer om vi kan och säga till dem om vi får möjlighet. Att sätta upp förbudsskyltar blir dyrt och hjälper nog knappast.

Susanne Broberg berättade om vårt arbete med att få en enhetlig kompletterande skyltning till Sundalsryr. Ett arbete som nu gått i stå, eftersom lantmäteriet hävdar att Sundalsryr inte är någon plats. På argumentet att Gestad och Bolastad i så fall inte heller är platser konstaterade lantmäteriet att det är felskyltat dit.

Vi kan också notera att återvinningsstationen vid kyrkan får vara kvar tillsvidare eftersom det nu är mycket bättre ordning där. Ett stort tack till de som hjälper till att städa efter andra, för vi misstänker att den fina ordningen inte bara beror på att alla helt plötsligt lärt sig slänga rätt.

Ingrid Nilsson pejlade intresset för visning av ”Filmen om Rune” . Många sa sig vilja se den och vi ska göra vårt bästa för att få till en visning till hösten. Verksamhetsplanen för våren finns att läsa i byabladet. En aktivitet som tillkommit är en föreläsning om hällristningarna i Evenstorp, i början av April, mer om det senare här på hemsidan.

Till sist avtackade vi Susanne Broberg och Peder Hansson för lång och trogen byalagstjänst. Peder fick en slipsnål i silver med byalagets logga och Susanne, som har ett halsband med loggan sedan tidigare, fick ett presentkort på massage. Båda fick också blommor. Det kommer inte bli lätt att fylla tomrummet efter er i styrelsen.

Nya styrelsen ser nu ut såhär. Susanne Borssén ordf, Anna-lena Hoffmann sekr, Robert Lindström kassör. Ingrid Nilsson, Andreas Johansson, Andres Fryklund och Pär Olénson.

Därefter bjöds det på kaffe och smörgåsar  innan vi fick en introduktion i hur hjärt-lung-räddning går till. Kunskap är aldrig tung att bära och vi känner oss nu lite säkrare, om vi skulle hamna i en situation att någon i vår närhet behöver hjälp. Kom ihåg ! ring först 112, påbörja sedan hjärtkompressioner tills hjälp kommer. 30 tryck (med hastigheten 100 tryck/min) och med sådan kraft att bröstkorgen trycks ihop 5-6 cm. Därefter 2 inblåsningar. Upprepa 30 tryck- 2 inblåsningar- 30 tryck osv… Ha en bra arbetsställning så du orkar, det är jobbigt.

Ett varmt tack till alla medverkande, men framför allt till Susanne och Peder som under många år gjort så mycket för oss alla!

Panorama Theme by Themocracy