Årsmötet 2019

Av , mars 26, 2019 7:01 e m

Våfflorna smakade som vanligt jättegott när byalaget hade årsmöte och våffelkväll i Evenstorp på måndagskvällen. Roger Johansson valdes till ordförande för mötet och de första punkterna på dagordningen blev mest formalia då styrelsen valdes om helt oförändrad. Även revisorerna, styrgruppen för lederna och valberedningen är oförändrad.

Kommande år ser det alltså ut som tidigare, ordförande Robert Olsson, Häljebyn, sekreterare Maria Carlring, Katteberg, kassör Marie Karlsson, Årbol, Andreas Karlsson, Bollerud, Louise Karlsson, Sallebyn och Anders Fryklund,  Torgärderud. Revisorer är Kent Nilsson och Anita Aarsrud. I styrgruppen för aktivitetslederna sitter Susanne Broberg, Kristina Johansson och Bo Elofsson.  I valberedningen sitter Roger Johansson och Sandra Olsson.

Under året har man haft en filmvisning där Jan Andersson visade filmen om Tora Alfredsson, 35 personer kom till visningen och det fanns även möjlighet att träffa Tora personligen. Man har också ordnat en mycket välbesökt föreläsning om kafferepets historia med Birgitta Rasmusson, då kom 70 kaffesugna människor. Annat som man arrangerat är en after work med cykeltipspromenad, badplatsstädning, lerduveskytte, medverkan vid kyrkans frilufts gudstjänst, glöggkväll och årets nyhet höhässjning, som blev mycket lyckad tack vare den torra sommaren. Kanoterna som man haft vid Bollungen från april till september har varit uthyrda ett 20-tal gånger.

Föreningens ekonomi är god, nästan 70 000 finns det i tillgångar. Antalet medlemmar är 85 familjer och 13 enskilda, vilket blir totalt 98. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

Under punkten ”aktivitetsleden” diskuterades det hur vi ska göra med kartan när alla exemplar som finns kvar är sålda. Ska man släppa den som en datafil, som man kan ladda ner eller trycka den på nytt?  Sofia berättade att de säljer ganska många på cafét under en säsong och det beslutades därför att trycka fler kartor, men inte fler informationsbroschyrer.

Verksamhetsplanen för resten av våren är en vandring, påsklunch på skärtorsdagen, cykeltipspromenad med grillning, badplatsstädning och höhässjning. Man planerar att lägga kanoterna vid Bollungen i april. Ett extra arrangemang som inte står med i byabladet blir det den 19/7 då det kommer finns möjlighet att åka helikopter över bygden, mer info kommer senare. Det pratades också om vad som är byalaget uppgift, om framtiden och vad som egentligen står i stadgarna. Styrelsen meddelar att de gärna tar emot förslag och tips på aktiviteter.

Därefter följde en livlig diskussion, där alla var eniga, om hur orättvist behandlade vi på landsbygden blir av att TTELA nu kommer att delas ut med posten här och därför kommer komma dagen efter utgivningsdagen! Det beslutades att byalaget ska skriva en insändare för att protestera mot denna kränkande behandling av landsbygden.

På övriga frågor kom det upp förslag på att ge ett välkomst paket till nyinflyttade, exempelvis en karta över lederna och ett byablad. Vi pratade också om i fall det finns någon som är intresserad av att vara med i styrelsen, som nu bara har 6 medlemmar, så är den personen välkommen att vara med.

Så läggs ännu ett år till handlingarna och vi ser fram emot ett nytt, med ett stort engagemang i allas vårt gemensamma byalag!

 

/Susanne Borssén

 

.

 

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy