Årsmötet i Mars 2020

Av , mars 26, 2020 11:14 f m

Till byalagets 19:e årsmöte kom det ca 20 personer trots det ovanliga läge som Sverige och världen just nu befinner sig i, i och med coronakrisen. Mötet hölls i församlingshemmet eftersom det är en större lokal och man kan sitta längre ifrån varandra. Under flera år har man inlett med kaffe och våfflor, men pga smittoläget blev det i år bananer och clementiner till kaffet.

Roger Johansson valdes till ordförande för mötet, Marie Karlsson, Louise Karlsson och Maria Bjurbäck sitter alla kvar minst ett år till. Tomas Dahlberg, Västra Bleken och Patrik Vallentin, Katteberg valdes in istället för Robert Olsson, Anders Fryklund och Andreas Johansson. Till ordförande valdes Marie Karlsson. Kassör och sekreterare väljer man inom gruppen.

Till revisorer valdes Kent Nilsson (1 år kvar) och Susanne Broberg. Till valberedning Roger Johansson (1 år kvar), Jan Borssén och Anders Broberg.

Styrgruppen för aktivitetslederna är fortsatt oförändrad, Susanne Broberg, Kristina Johansson, Bosse Elofsson och Roger Johansson. Det som är på gång närmast är en rast-kåta uppe i Paradiset.

I kassan finns drygt 75 000 kr, varav ca 23 000 kr är avsatta till aktivitetsleden. Vi är 84 familjer och 20 enskilda medlemmar viket gör totalt 104. En liten ökning från förra året då det var 98.

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Det har varit två filmvisningar, en föreläsning om busskungen som startade Greyhoundbussarna, en påsklunch på våren och tre luncher på hösten, två vandringar en i bokskogen och en längs den gamla skolvägen i Bollerud. När den planerade cykeltipspromenaden skulle genomföras öste regnet ner och man fick istället gå en kortare tipsrunda och grilla korven under tak. 1 maj skjutning, badplatsstädning, höhässjning, helikopterflygning, glöggkväll och deltagande i tomteparaden har man också ordnat med. Kanoterna har varit uthyrda ett 20 tal gånger under säsongen, byalaget är aktiva på facebook och en hemsida som har 20-25 besökare/dag.

Verksamhetsplanen är som alla förstår lite osäker under rådande omständigheter. Filmerna om Bertil och svampföreläsningen är inställda, men kommer genomföras vi senare tillfällen. Vandringen den 26/4 och lerduveskyttet den 1 maj hoppas man kunna genomföra. En grupp för grannsamverkan håller på att startas upp och ytterligare möte om detta kommer framöver.

Anslagstavlorna diskuterades och man kom fram till att det antingen bör sättas upp någon information på dem eller så bör de tas ner. Styrelsen fick också i uppdrag att se över föreningens stadgar, beslut om ändringar tas i så fall på de två nästföljande årsmötena.

Till sist tackade man Robert, Anders och Andreas för allt arbete de gjort i byalaget och vi hoppas naturligtvis att de vill fortsätta engagera sig i bygden på ett eller annat sätt.

Mötet avslutades med att önska de 5 som nu sitter i styrelsen ett stort lycka till !

 

.

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy