Årsmötet i korthet

Av , mars 21, 2013 8:52 e m

Årsmötet inleddes med konsert av musikskolan. Ungdomar i varierande ålder, från Sundals ryr med omnejd, spelade mycket fint och inlevelsefullt. Därefter bjöds det på smörgås med kaffe eller saft. Den frivilliga avgiften för fikat uppgick till 750 kr och dessa pengar kommer skänkas till musikskolan.

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelsen beskrev vad byalaget haft för aktiviteter under 2012. 6 st välbesökta torsdagsluncher, 2 intressanta vandringar, lerduveskytte och resa till älgskyttebanan, skridskoåkning på Bollungen, varit delaktiga i friluftsgudstjänsten på Granan, grillkväll med VM-fotboll, haft en svampdag med två duktiga svampkonsulenter, jaktmiddag för jägare under älgjaktsveckan, tillsammans med LRF har vi haft ett stormöte om vildsvin, glöggkväll, medverkat med en vagn i tomtetåget, adventskryss på hemsidan, en träff på temat matkvalité (som följdes upp med ytterligare två 2013) och firat att byalaget funnits i 10 år under en jubileumsvecka i mars med bla fest på Granan.

Det konstaterades att vi har totalt 117 medlemmar (105 familjer, 11 enskilda och 1 hedersmedlem) och att antalet medlemmar ökat igen sedan vi skickat med inbetalningskort med byabladet. Medlemsavgiften kommer vara oförändrad.

Till ny medlem i byalagets styrelse välkomnade vi Andreas Johansson. Som sista punkt på dagordningen lämnade Roger Johansson symboliskt över ordförandeklubban till vår nya ordförande Susanne Broberg. Vi tackade Roger för dessa 12 fantastiska år och för allt han gjort och fortfarande gör för bygden.

Efter förhandlingarna delade vi ut priser i adventskrysstävlingen, delat  1:a pris gick till P-O Gustavsson och Bo Elofsson, 3:e pris till Gunnar Karlsson. Vi meddelade också att Hjärt-lungräddnings-kursen som skulle vara nu på tisdag den 26/3 tyvärr är inställd ännu en gång. Ny tid meddelas senare. På skärtorsdagen serveras vårens sista (kanske sista någonsin) torsdagslunch mellan kl 12-13.

Därefter visades de stämningsfulla bildspelet som Olle Gustavsson gjort i samband med aktivitetsleden. Vi förundrades återigen över hur vackert det är här.

Än en gång vill vi tacka vår avgående ordförande på det allra varmaste och innerligaste sätt.

Stort tack Roger!


Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy