Företag i Sundalsryr

Av , juni 14, 2015 8:14 e m

Brobergs biogas och konsult

Det finns många företag i sundalsryr, några är ganska enkla att sammanfatta och förstå vad de gör, som tex att snickra, föda upp grisar eller tillverka sylt. Men sedan finns det andra som är mer komplexa och svårare att greppa. Nu har turen kommit till ett sådant företag, nämligen till AndersBrobergs biogas och konsult.

Anders med sonen Axel, hemma på kontoret.

Anders har ett mycket omväxlande arbete, allt från att genom handfast arbete sköta drift och underhåll till undrevisning, kontorsarbete och rådgivning. 2-3 dagar i veckan arbetar Anders på sitt kontor i det lilla röda huset på gården Backarna, resten av tiden är han ute på uppdrag någonstans i Sverige.

På flera gårdar runt Brålanda finns anläggningar för att tillverka gas av i första hand gödsel, men man kan även använda andra avfallsprodukter som tex slakteriavfall, rester från godistillverkning, hushållsavfall eller gräs. Här hjälper Anders till med allt från den första utbildningen, kontakter med myndigheter, upphandlingar, start, drift, provtagningar, underhåll mm

En rötanläggning fungerar med hjälp av massor av små mikroorganismer som man ”matar” genom att tillföra gödsel  (i de flesta fall). Man behöver också ge dem värme för att de ska trivas och producera gas. Lika mycket gödsel som man fyller på i gaskammaren, lika mycket färdigrötade rester tar man därifrån. Denna rest är ett utmärkt gödselmedel. Gasen som bildas består av 65 % metangas och resten koldioxid.

1 kubikmeter gas motsvarar 1 liter bensin och i Brålanda tankas det gas motsvarande 250 liter bensin varje dygn.

För att kunna använda gasen som fordonsbränsle måste man rena och uppgradera den. Detta görs på Biogas Brålanda AB, vars anläggning Anders ansvarar för. Till den hör även en tankstation där i snitt 10 biogasbilar om dagen tankar. När gasen kommit så långt innehåller den 97 % metangas. På anläggningen i Brålanda har man jour dygnet runt. Anders delar den uppgiften med två andra, men det blir ändå många jourtimmar om året.

6 suggor ger under ett år så mycket gödsel att man kan köra en bil 1000 mil

Man kan också göra ström av biogasen, det är mindre vanligt i Sverige eftersom det är svårt att få det lönsamt. Gasen kan också användas till att elda med, då behöver den inte renas och uppgraderas. Hela Dahlbergs slakteri värms upp med biogas.

Andra som utnyttjar Anders tjänster är tex Innovatum, kunskapsförbundet väst, Fyrbodals kommunförbund, hushållningssällskapet, enskilda lantbruk och biogasföreningar runt om i Sverige. Kunderna blir fler och fler, nu närmast är det en grupp ölänningar som vill lära sig mer om biogas och han har även ett arbete i Värmland som väntar.

/Susanne Borssén

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy