Sundals ryrsvattnet – viktigt meddelande !

Av , november 24, 2017 6:36 e m

Kokningsrekommendation

Uppdaterad 171124 kl. 19:15

Kokningsrekommendation för VA-kunder i Brålanda, Frändefors och längs Vänerkusten samt övriga VA-föreningar i Dalsland.

Använd inte vattnet till matlagning eller dryck utan att först koka det. Vattnet ska koka så att tydliga bubblor syns.

Kommunen arbetar för närvarande med att undersöka om förorening har skett. Prover har tagits och ytterligare provtagning kommer att ske för att undersöka vattnet. Klorhalten kommer att höjas i ledningsnätet.

Vattentankar kommer att placeras ut på Riksrasta i Brålanda och Frändegrillen i Frändefors.

Kommunen meddelar via kommunens hemsida www.vanersborg.se för fortsatt information.

 

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy