Insändaren

Av , april 3, 2019 12:30 e m

Vid årsmötet fick byalaget i uppdrag att skriva en insändare om den orättvisa förändringen av tidningsutdelningen på landsbygden. Nu är den klar och inskickad till ttela och Melleruds nyheter. Brålanda väntjänst och ”aktiva gubbar” ställer sig också bakom, därför står även de med som avsändare. Nu återstår att se om den kommer med i tidningen….

 

 

Vi har fått beskedet att från mitten av april kommer morgontidningarna på landsbygden delas ut dagen efter utgivningsdag. Fredags och lördagstidningen kommer dröja ända till måndagen. Denna orättvisa kan vi landsbygdsbor inte finna oss i.

Att man upphör med att köra dubbla turer, posten och VTD, av miljöhänsyn och ekonomiska orsaker kan vi förstå. Men posten har delat ut tidningen på utgivningsdagen i många år innan VTD kom in i bilden och det borde inte finnas något som hindrar att de gör det igen.

En tidnings uppgift är att opartiskt förmedla nyheter och belysa orättvisor. Man går nu stick i stäv mot sitt eget uppdrag när man gör skillnad på landsbygd och stad. Landsbygdsbor är inga andra klassens medborgare som tolererar att läsa gamla nyheter, en utgången tv-tablå eller väderprognosen i efterhand.

Att fler och fler väljer att läsa tidningen på nätet ligger i tiden, men det är fortfarande mångdubbelt mer som läser papperstidningen. Framför allt är det en diskriminering av äldre, en grupp som är tillräckligt orättvist behandlande i dagens tekniköverskattade samhälle, utan att man behöver ta ifrån dem deras dagstidning. Och ingen, oavsett ålder, vill väl betala för en gammal tidning.

Hela Sverige ska leva får inte bara vara en tom slogan. Städerna är och kommer alltid vara beroende av en väl fungerande landsbygd. Om inte alla hjälps åt att aktivt jämna ut villkoren och utplåna orättvisorna, kommer alla bli förlorare i framtiden. Människovärdet får aldrig avgöras av var man bor och prenumeranter på landet vill ha sin tidning på utgivningsdagen precis som alla andra.

 

Sundals ryrs byalag

Brålanda väntjänst

Sammanslutningen 85 aktiva gubbar

 

 

.

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy