God Jul och Gott Nytt år!

Av , december 14, 2020 4:44 e m

Ett annorlunda år lider mot sitt slut och vi i styrelsen hoppas att 2021 kan bli ett något mer normalt år än 2020.

Vi har en hel del som vi vill genomföra under det kommande året men med de restriktioner som nu gäller i samhället så ger det oss begränsade möjlighet att planera och boka in aktiviteter, det gör att vi just nu avvaktar och ser vad som sker i början av det nya året innan vi kommer ut med mer information om planerna för byalagets aktiviteter 2021.

När det gäller kommande årsmöte så måste vi även där se hur och vad vi får göra och det kan bli aktuellt att köra det digitalt men mer information kommer när vi vet mer.

Sist men inte minst så vill vi i styrelsen önska alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

/Thomas Darberg
Sundals ryrs byalag

Lämna ett svar

Panorama Theme by Themocracy